Functie
beschrijving

Op deze school wordt gewerkt vanuit de katholieke grondslag. De school heeft een open karakter en hanteert daarom een open aanname beleid. Ieder kind – ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging – is bij hun van harte welkom. Op school worden de belangrijke momenten uit het Christendom behandeld en gevierd, maar er wordt ook stilgestaan bij momenten die in andere religies een grote rol spelen. Zo maken de kinderen kennis met de diverse manieren waarop mensen binnen onze samenleving in het leven staan. Dit verrijkt de kinderen en helpt hen uit te groeien tot sociaal en maatschappelijk betrokken individuen met een eigen identiteit en respect voor die van anderen. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn daarom kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.

Onderwijskundige visie:
Het is de opdracht om kinderen wegwijs te maken in het echte leven, zodat zij goed beslagen en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.
Om deze opdracht waar te kunnen maken willen zij de kinderen een goed opvoed- en opgroeiklimaat kunnen bieden. Alleen bij het ervaren van veiligheid en geborgenheid krijgt een kind kans om te ontdekken; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In deze zoektocht wordt het kind begeleid door professionals die met het kind een goede balans weten te vinden in het bieden van ruimte en sturing.

Kernpunten bij het onderwijs waar de school voor gaat zijn:
– Toekomst- en doelgericht onderwijs;
– Het hebben van hoge verwachtingen;
– Een kritische werkhouding stimuleren;
– Ruimte voor (eigen) verantwoordelijkheid vragen en bieden;
– Inspelen op de intrinsieke motivatie van kinderen;
– Van en met elkaar spelen en leren stimuleren;
– Aanbod doen dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen;
– Aanbod doen dat afwisselend, stimulerend en uitdagend is;
– Aanbod doen dat flexibel genoeg is om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsvragen van kinderen;
– Aanbod dat ruimte biedt aan het ‘kind zijn’, middels spelend- en ontdekkend leren wegwijs worden in het echt leven.

Ben je?
– Minimaal start bekwaam leerkracht PO (of bijna afgestudeerd pabo);
– Gericht op de sterke kanten van het kind;
– Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
– Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
– Communicatief sterk.

Past bovenstaande bij je?
Maak dan vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en een dagdeel mee te draaien zodat je de sfeer kan proeven.

  • Voorburg
  • leerkracht PO of bijna afgestudeerd pabo
  • 0 - 40 uur per week
  • Goed georganiseerd
  • Kwaliteitsgericht
  • Communicatief sterk
  • Gericht op de sterke kanten van het kind