Flexwerk en in dienstverband
Voor werkgevers én werknemers
Onbezorgd ondernemen
Persoonlijke aanpak

1. In kaart brengen websitebezoek door cookies
en Google Analytics

Pronkert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Jij kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. De bezoekgegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee verbeteren wij de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Dit doen we door onder andere de instellingen aan te passen in Google Analytics waardoor jouw IP-adres geanonimiseerd is. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

2. Waarom we
gegevens nodig hebben

Pronkert verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van de opdrachtovereenkomst met jouw;
 • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
 • Informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op jouw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

3. Beveiliging

Pronkert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 085 130 25 77 of vraag het via info@pronkert.nl.

Pronkert heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Jij kan die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat jij omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

4. Persoonsgegevens die wij
verwerken

Pronkert verwerkt persoonsgegevens van jou, doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van het noodzakelijke doel, verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • BSN
 • Kopie Identiteitsbewijs
 • Loonstroken
 • Loonbeslagen
 • Verzuimrapportage
 • Arbeidsdocumenten
 • KVK nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, dan wel correspondentie welke in het verlengde ligt van de arbeidsovereenkomst
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres [geanonimiseerd]

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken

Pronkert verwerkt de nationaliteit van haar medewerkers

6. Hoe lang
we gegevens bewaren

Pronkert zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat jij ons niet te kennen hebt gegeven dat wij jouw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

7. Delen
met anderen

Pronkert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pronkert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens
inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pronkert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Pronkert zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren

9. Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Pronkert heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met jouw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Pronkert behoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

De Rode Loper
Service

Onze professionals
staan voor je klaar!

We vertellen je graag meer en luisteren natuurlijk goed naar jouw wensen. Zo leren we onze opdrachtgevers van binnenuit kennen, om altijd de ideale kandidaat voor te stellen.

Bel ons op telefoonnummer 085 130 25 77 Bel nu
Stuur ons een e-mail naar info@pronkert.nl Mail nu
Mis niets meer Volg het laatste nieuws Nieuws