Functie
beschrijving

Vanaf december zijn wij op zoek naar een leerkracht met passie voor speciale leerlingen.
Het betreft een klas met laag niveau/dagbesteding.

Je kan vrijblijvend een dag meedraaien om de fijne sfeer te proeven en kennis te maken met de school, het team en de leerlingen.

Een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar. het uitgangspunt is onderwijs te bieden aan leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met een meervoudige beperking volgen hier onderwijs. De toelaatbaarheid van een leerling wordt bepaald in een toelaatbaarheidsoverleg. Hierbij werken ze samen met deskundigen van Passend Onderwijs.
De school verzorgt onderwijs aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar, die zeer moeilijk leren. De school is toegankelijk voor leerlingen met een lichamelijke beperking.

Hun uitgangspunten zijn:
– Ze bieden een ‘passende plek’ voor iedere leerling waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van de leerling;
– Ze werken gericht toe naar uitstroom en we zijn hierin ambitieus;
– Ze hebben het uitganspunt om als school innovatief te zijn in het ontwikkelen van passende onderwijsvoorzieningen.

De organisatiedoelen van de school zijn:
– Het creëren van een optimaal ingerichte leeromgeving die zich richt op wonen, werken en vrije tijd;
– Het hanteren van een passende ondersteuningsstructuur, waardoor leerlingen en medewerkers voldoende ondersteuning krijgen om maximale resultaten te behalen.

Visie van de school:
Het is een onderwijsorganisatie die de leerlingen opleidt naar een zo zelfstandig mogelijk en betekenisvol bestaan als volwassene in onze maatschappij. Dit wordt gerealiseerd door een breed lesaanbod. Dit lesaanbod is gebaseerd op hun uitstroomperspectief.

Bij de school wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling door een cyclisch proces van planning, evalueren en bijstellen. Om het onderwijs voor de leerlingen zo ambitieus mogelijk te maken werken we groepsgericht waar kan en individueel waar nodig.

De leerlingen worden betrokken bij de schoolorganisatie. We stralen zoveel mogelijk uit dat we een school voor voortgezet onderwijs zijn en er wordt veel waarde gehecht aan de mening van de leerlingen.

Ons pedagogisch handelen kenmerkt zich door veiligheid en respect.
De leerling mag zichzelf zijn en wordt hierin gerespecteerd. We hebben de visie dat geen enkel kind ervoor kiest om gedragsproblemen te laten zien op school en wij hebben de overtuiging dat gedrag een oorzaak heeft. Ze sluiten aan bij de talenten van de leerlingen en bieden hen een betekenisvolle leeromgeving. Er is ruimte voor reflectie op de eigen ontwikkeling en we stimuleren onze leerlingen hierin zelf hun wensen kenbaar te maken en hiernaar te luisteren.

Het onderwijs op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling speelt een belangrijke rol in de schoolloopbaan van de leerling. Hun leerlingen hebben recht op een prettige schooltijd waarin ze van en met elkaar leren en mooie ervaringen op kunnen doen.

Heldere interactie met ouders/ verzorgers op basis van wederzijds respect tussen de woonomgeving en de school vinden wij belangrijk.

Relatie, competentie en autonomie zijn van belang om leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. We willen onze leerlingen inzicht geven in normen en waarden van de maatschappij en de verwachting naar hen als burger. We stimuleren integratie en we streven naar gelijkwaardige behandeling in de maatschappij.

  • Almere
  • leerkracht PO of bijna afgestudeerd pabo
  • 0 - 40 uur per week